SENSORISCH SPEL

Vanaf de geboorte tot de vroege kinderjaren gebruiken kinderen hun zintuigen om de wereld om hen heen te ontdekken en te begrijpen. Dit gebeurd door dingen aan te raken, te proeven, te ruiken, te zien, te bewegen en te horen. Kinderen leren het beste en onthouden de meeste informatie wanneer ze hun zintuigen gebruiken. 

 

Daarom is sensorisch spel een belangrijk aspect in de ontwikkeling van kinderen. Doormiddel van sensorisch spel worden de zintuigen geprikkeld en dat bevordert exploratie, creativiteit en leren. Door sensorisch spelen ontdekken kinderen de wereld om hen heen. Het stimuleert de cognitieve, taalkundige en sociaal-emotionele vaardigheden. Bovendien is sensorisch spel een vorm van open einde spel: spel zonder opgelegd spelpatroon. 

 

Sensorisch spel heeft eindeloze opties en ook eindeloze voordelen. Het stimuleert namelijk heel wat:

  • Fijne en grove motoriek
  • Zelfstandigheid
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Taalontwikkeling
  • Hand-oogcoördinatie
  • Probleemoplossend denken
  • Creativiteit
  • Wiskundig inzicht

Het werkt ook ontprikkelend en brengt je kind vaak tot rust.